100 % prirodna proizvodnja

Eu fondovi

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razvojni projekti tvrtke EU projekti

1.1 Opis projekta

Dana 17. listopada 2017. obrt „Ivica i Željka“ potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt pod nazivom „Povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti kroz certifikaciju proizvoda u obrtu Ivica i Željka“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i  Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, investicije i inovacije (HAMAG – BICRO).

Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost ovog razvojnog projekta iznosi 65.694,50 kn, od čega su prihvatljivi troškovi 65.694,50 kn. Projekt traje pet mjeseci i tijekom vremena provedbe, Obrt će izvršiti certifikaciju 14 kozmetičkih proizvoda što će osigurati poboljšanje kvalitete proizvoda i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

1.2 Podaci o projektu

Opći cilj: Doprinos poboljšanom pristupu novim tržištima i povećanju  konkurentnosti  MSP-ova
pri zadovoljavanju zahtjeva sukladnosti proizvoda europskim i međunarodno prihvaćenim normama
Specifični cilj: Povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti kroz certifikaciju proizvoda

 

Ukupna vrijednost projekta: 65.694,50  kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:  65.694,50  kuna

Odobrena potpora: 55.183,38 kune

Stopa sufinanciranja: 84%

Trajanje projekta: 5 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01. listopad 2017. – 01. ožujak 2018.

1.3. Očekivani rezultati projekta

 1. Izvršena certifikacija kozmetičkih proizvoda
 2. Izvršeno uvođenje norme HRN EN ISO 22716
 3. Omogućen izvoz
 4. Povećanje ukupne konkurentnosti

 

Realizacijom projekta obrt će izvršiti certifikaciju 14 proizvoda: ulje bamije, hidrolat bamije, hidratanta krema, krema s pčelinjim voskom, krema za ruke, deo stick, mlijeko poslije kupanja, mlijeko poslije brijanja, šampon, sapun od bamije, sapun bamija s kavom i cimetom, sapun bamije s nevenom, sapun bamije s koprivom i sapun za brijanje.

Završenom certifikacijom svi proizvodi dobiti će pripadajuće certifikate: Natural, Natural & Organic ili Organic.

Završetkom projektnih aktivnosti  ostvariti će se i specifični ciljevi koje je Obrt postavio prilikom planiranja projekta:

 1. Povećanje prihoda o prodaje za 40%
 2. Povećanje prihoda od izvoza za 34%
 3. Proširenje domaćeg tržišta za 30%
 4. Povećanje internetske prodaje kozmetičkih proizvoda za 10 %.

 

1.4. Elementi projekta:

 1. Certificiranje kozmetičkih proizvoda
  • Izrada Elaborata “Dobra proizvođačka praksa u kozmetici
  • Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s normom HRN EN ISO 22716
  • Postupak certifikacije kozmetičkih proizvoda
 1. Promidžba i vidljivost

 

1.5. Horizontalne teme

Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt strategije zapošljavanja novih zaposlenika

Prilikom planiranja projekta provedena je procjena učinka istog na spolove. Procjena prijavitelja je da se u tehničkim zanimanjima zapošljava znatno manji broj žena nego muškaraca, te se može reći da se radi o radnim mjestima i poslovima koja su podložna stereotipima – tehnička zanimanja se smatraju tradicijski muškima. Treba ukloniti sve stereotipe iz komunikacije o projektu predstavljanjem drukčije percepcije spola i opsega aktivnosti za različite spolove. Obrt će u prodajne aktivnosti uvrstiti i dostavu proizvoda na kućnu adresu tako da će olakšati pristupačnost i korištenje proizvoda osobama s invaliditetom. Također, u promotivnim aktivnostima uključivati će se i osobe muškog spola kako bi se uklonili stereotipi da kozmetičke proizvode koriste samo osobe ženskog spola.

 

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Certifikacija proizvoda imati će pozitivan utjecaj na klimatske izazove, zeleni rast i učinkovitost resursa. Uvođenje normi i certifikata rezultirati će učinkovitom korištenju biljke bamije, bržem i efikasnijem proizvodnom procesu te kvalitetnijim proizvodima. Sve navedeno osigurati će uvjete za smanjenje režijskih troškova te povećanje količina prodanih zdravih i prirodnih kozmetičkih proizvoda. Kako se radi o potpuno prirodnim proizvodima,  samo povećanje njihove prodaje i konzumacije kod kupaca pozitivno će utjecati na okoliš jer će smanjiti korištenje farmaceutskih kozmetičkih preparata. Obrt u svojoj proizvodnji koristi cijelu biljku bamiju, tako da nema nikakvih otpada i u cijelosti se iskoristi biljka  (za hranu, čajeve i dr.). Povećanjem prodajnih količina, povećati će se i proizvodnja biljke bamije, a time i proširenje obradivih površina. Kako se radi o ekološkom uzgoju, Obrt će svojim poslovanjem  pozitivno utjecati na okoliš, zeleni rast i učinkovit resursa. Provedba projekta nema apsolutno nikakvih negativnih utjecaja na održivi razvoj i zaštitu okoliša, već doprinosi istima.

 

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Projekt promiče načela dobrog upravljanja: efikasnost i efektivnost, odgovornost i strateško planiranje. Ovaj projekt će izvršenom certifikacijom povećati i dokazati kvalitetu kozmetičkih proizvoda te time pozitivno utjecati na zadovoljstvo kupaca. Time su i aktivnosti ovog projekta povezane s ciljem dobrog upravljanja, planiranja i jačanja veza s kupcima. Sve zajedno doprinosi boljoj kvaliteti poslovnih odluka koje se donose, a ujedno jača povjerenje kupaca u Obrt i njegove proizvode. U sklopu gore navedenog,  provode se i mjere vidljivosti  koje doprinose boljem informiranju društva u cjelini; građani imaju bolji pristup informacijama o razvojnim projektima u poduzetništvu i mogućnostima sufinanciranja od nacionalnih i EU fondova; jača svijest javnosti za bolje razumijevanje i promicanje vladavine prava i dobrog upravljanja. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijet će unapređenju upravljačkih kapaciteta Obrta za provedbu drugih projekata i podizanju razine znanja vlastitog projektnog tima. Nakon provedbe projekta zbog povećanja proizvodnje doći će do novih zapošljavanja što će pozitivno utjecati na suradnju s civilnim društvom.

Uskoro novosti, aktivnosti i članci o projektu.
Ivica Perija, vlasnik obrta

Telefon: +385 91 727 9871

e-mail: bamija.okra@gmail.com